Tilbage til oversigten

Ronstan automatiserer emneload

15.06.2021

Producenten af bådsudstyr Ronstan har investeret i en robotcelle til fuldautomatisk emnehåndtering til en Okuma Multus-drejebænk.

Af Thore Dam Mortensen

Den i danske sejlbådskredse velkendte producent af kva-litetsbådudstyr Ronstan har i en årrække haft produktion i Vejle. Og her er der aktuelt fuld fart over feltet i en sådan grad, at produktionen i det jyske, der ledes direktør, Thomas Meyer i maj inve-sterede i en Flextek-robot-celle. Nærmere bestemt er der tale om en afskærmet robot med 25 kilogram-payload, som skal stå for emnehånd-teringen til virksomhedens Okuma Multus B 400 W-drejebænk, hvilket er valgt efter sparring med Sales Ma-nager hos Flextek, Torben Friis. Den byder, fremhæves det, på hurtige omstillingstider, der gør den økonomisk ef-fektiv ved serier ned til 5 emner. Rettighedsstyringen tilhører brugeren herunder indvendig og udvendig op-spænding med samme griber, og den kom samlet og testet for hurtig idriftsættelse. På den valgte GP25-model er laser og vakuum standard, såvel som to pallepladser, med minimeret manuel håndtering til følge, og SMS-modulet tilkalder ope-ratøren i tilfælde af stop eller alarm.

Ronstan er en australsk virksomhed grundlagt i 1953, der servicerer det glo-bale marked for yachting og sejlbåde. Den skilte sig i de tidlige år ud i markedet ved at be-nytte de på daværende tids-punkt for sejlsporten utradi-tionelle materialer i sine pro-dukter i form af rustfrit stål og plast i stedet for de tradi-tionelle bronze- og messing-legeringer. I 2001 opkøbte virksomhe-den danske Frederiksens Bo-at Fitting med speciale i High End-dæksudstyr såsom blokke og skødevogne til større både. En større del af produktio-nen foregår således i dag i Vejle, der er specialiseret i produktion af dækbeslag og spil til større både. En stor del af produktio-nen er dedikeret til spilfabri-katet ‘Andersen’, og omkring 80 procent af produktionen går til eksport.